حکم شرعی استفاده از اسماء متبرکه در لباس

مصرف‌کننده گرامی، ضمن تشکر بابت انتخاب‌تان، با توجه به استفاده از اسماء متبرک اهل بیت (علیهم السلام) در لباس پیش‌رو، خواهشــــمندیم احکـام مربـوط بـه استفاده و شستشوی این البسه را مطابق فتوای مرجع تقلید خود رعایت فرمایید.

قبل از شسـتشو ابتدا لـباس را پشــت و رو نمــوده ســپس اقدام به شســتشو نمایید.

در دمـای 30 درجــه سانتیگراد بشویید.
هنگام خشـک کردن، لـباس را در معــرض نـور مستقیم خورشید قرار ندهید.

هدهد
ارسال دیدگاه